Nỗi lo của bò, gà mùa thi cử

Nỗi lo của bò, gà mùa thi cử

53

Một anh học trò ngồi học ra rả suốt đêm.

Nỗi lo của bò, gà mùa thi cử

Con bò nằm nghe than thở với gà:

– Anh ta bắt đầu đi thì thì mày chết, anh ta thi đỗ thì tao chết. (Ý nói đi thi thì làm gà cúng tổ tiên, thi đỗ thì làm bò ăn khao).

Con gà cười đáp:

– Không việc gì đâu! Tôi biết nó học như anh, nó viết như tôi. Nhất định không dám vác lều chõng vào trường thi đâu mà lo!

Tất Nhiên (st)

Bài cùng chủ đề

Châu mỹ

442