Cuộc cách mạng của “Tám”

0
541
Tám chuyện
Tám chuyện

Tám chuyện

Tám cũng có lịch sử riêng của tám, và trong cuộc sống nơi mà công nghệ hiện diện quanh ta mỗi ngày, sẽ có lúc bạn thấy mình trở thành một trong năm “thánh” tám mà bạn không hề hay biết.